Witamy na stronie Informatyków

Rekrutacja

01

INF.02

INF.02 to egzamin zawodowy z Montażu i eksploatacji urządzeń techniki komputerowej, Montażu, konfiguracji i naprawy lokalnych sieci komputerowych oraz Lokalnych sieci komputerowych. Egzamin ten jest pisany w 3 klasie technikum i aby go zdać trzeba uzyskać wynik min. 75% z części praktycznej oraz min. 50% z części teoretycznej.

02

INF.03

INF.03 to egzamin zawodowy z Tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Egzamin ten jest pisany w 5 klasie technikum i aby go zdać trzeba uzyskać wynik  min. 75% z części praktycznej oraz min. 50% z części teoretycznej.